Dịch vụ lưu trữ & Xử lý đơn hàng

Giải pháp logistics thông minh với nguồn lực linh hoạt và cơ sở hạ tầng hiện đại

Dịch vụ lưu trữ và xử lý đơn hàng cho sàn Beycom (FBB)

Dịch vụ lưu trữ và xử lý đơn hàng cho sàn Lazada (Fulfilment by Beycom – FBB) là giải pháp logistics do Beycom Logistics cung cấp cho các nhà bán hàng (gồm các đối tác chiến lược và thương hiệu), hỗ trợ lưu trữ và xử lý các đơn hàng phát sinh trên sàn Beycom, tạo điều kiện cho các nhà bán hàng tập trung nguồn lực phát triển giá trị thương hiệu và các hoạt động thúc đẩy doanh số.

Dịch vụ lưu trữ và xử lý đơn hàng đa kênh (MCL)

Dịch vụ lưu trữ và xử lý đơn hàng đa kênh (Multi-channel Logistics – MCL) là giải pháp logistics cao cấp và cải tiến, hỗ trợ lưu trữ và xử lý các đơn hàng phát sinh trên tất cả các kênh bán hàng của nhà bán hàng. Với giải pháp toàn diện này, nhà bán hàng có thể xử lý tất cả các đơn hàng thông qua một kho hàng duy nhất.

Tư vấn giải pháp công nghệ

Cung cấp giải pháp toàn diện phát triển sản phẩm số, Là đối tác đáng tin cậy cho các doanh nghiệp, mang tới giải pháp, sản phẩm chất lượng với chi phí hợp lý

Tư vấn giải pháp công nghệ

Cung cấp giải pháp toàn diện phát triển sản phẩm số, Là đối tác đáng tin cậy cho các doanh nghiệp, mang tới giải pháp, sản phẩm chất lượng với chi phí hợp lý

Tư vấn giải pháp công nghệ

Cung cấp giải pháp toàn diện phát triển sản phẩm số, Là đối tác đáng tin cậy cho các doanh nghiệp, mang tới giải pháp, sản phẩm chất lượng với chi phí hợp lý

Tư vấn giải pháp công nghệ

Cung cấp giải pháp toàn diện phát triển sản phẩm số, Là đối tác đáng tin cậy cho các doanh nghiệp, mang tới giải pháp, sản phẩm chất lượng với chi phí hợp lý

Bạn cần tư vấn & hỗ trợ về dịch vụ?

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký từ bạn

viTiếng Việt