– Hơn 23 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn CNTT đa quốc gia và tập đoàn CNTT Việt Nam


– 15 năm giữ cương vị Tổng Giám đốc Oracle tại khu vực Đông Dương và Myanmar

viTiếng Việt