– Hơn 23 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn CNTT đa quốc gia và tập đoàn CNTT Việt Nam


– 15 năm giữ cương vị Tổng Giám đốc Oracle tại khu vực Đông Dương và Myanmar


– 2017: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn


– 2019: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghệ & Giải pháp CMC TS


– 2020: Phó Chủ tịch Điều hành Cấp cao Tập đoàn


– 2021: Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC

viTiếng Việt